Dette er en portal for deg som ønsker å videreutdanne deg til kosmetisk sykepleier og jobbe med estetisk medisin.

Vår intensjon er å gi deg opplysninger og svar på alt du lurer på før du eventuell starter å utdanne deg.


For å starte utdanning og se på ulike kurs, besøk oss på:

www.amabilisacademy.no