• Jun 1, 2017

Det har vært mye engstelse hos mange sykepleiere etter rat helsedirektoratet var inne og klargjorde for reglene angående Botulinum toksin A.