01 Jun
01Jun

Det har de siste to månedene vært mye skriveri og synsing angående «nye lover og regler» for sykepleiere angående bruk av legemiddelet Botulinum toksin A.  Jeg vil derfor redgjøre litt for hva som har skjedd, og hva konsekvensene blir.

Helsedirektoratet har i løpet av ultimo 2018 hatt noen tilsynssaker på noen sykepleier etter klager fra pasienter. Behandlingene som disse sykepleierne har gjennomført  har avviker sterkt fra hva som er vanlig praksis, og har ikke noe med Botox eller fillerbehandling å gjøre. Men det har gjort helsedirektoratet oppmerksomme på at sykepleiere som gjennomfører kosmetiske behandlinger på egen klinikk burde være under strengere overvåkning og ha et klarere regelverk å følge. 

Samtidig så har «influensere» og «bloggere» ført til økt kroppspress og det har vært mye sponsede behandlinger fra både store og små klinikker, noe som er svært uheldig. Summen av dette er at det har vekket oppmerksomheten til flere stortingspolitikere i både Høyre, Arbeiderpartiet og flere mindre partier, og disse er i utgangspunktet negative til hele den kosmetiske og estetiske bransjen. Dette har igjen ført til at helsedirektoratet har kommet sterkere på banen.

Det har ikke kommet noen nye lover, og det har ikke kommet noe nytt regelverk, men helsedirektoratet har vært ute og tydeliggjort regelverket som allerede eksisterer.

Utdrag fra helsedirektoratenes hjemmesider:

Kun leger kan forskrive og rekvirere botulinumtoksin fra apotek

Botulinumtoksin, som Botox, kan kun rekvireres av lege til humanmedisinsk bruk. Annet helsepersonell, som for eksempel sykepleiere, kan ikke beslutte at en person skal behandles med botulinumtoksin

En sykepleier kan ikke ta beslutningen om å tilby behandling med botulinumtoksin. Sykepleieren kan imidlertid injisere legemidlet dersom en lege har besluttet behandling med botulinumtoksin for en konkret person. Det er et krav at sykepleieren har fått tilstrekkelig opplæring. Sykepleiere kan kun injisere botulinumtoksin som legens medhjelper. Ansvarlig lege skal på forhånd ha vurdert at sykepleieren har den nødvendige kompetansen og tilgjengelige midler for å håndtere uventede hendelser, som for eksempel allergiske reaksjoner.

Les hele her:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/helsepersonelloven/rekvirering-og-bruk-av-botulinumtoksin-botox#hvem-kan-behandle-med-botulinumtoksin?


Som dere leser så har sykepleiere fortsatt lov til å sette Botulinum toksin A, men alle kundene/pasientene må tilsees av Lege i forkant av behandlingen. Helsedirektoratet har ikke presisert om dette kun gjelder for første behandling, eller om kunden trenger konsultasjon av lege i forkant av hver behandling.  Det er flere som velger å ha en konsultasjon hvert eller annethvert år, men som sagt så gjøres dette på eget ansvar da det ikke foreligger noen føring på hvordan dette skal tolkes. 

Amabilis Academy som er Norges største utdanningsinstitusjon for Sykepleiere og Leger har laget et system der vi har lært opp leger som har studert hos oss til å være ansvarlige leger for lokale sykepleiere som får studier hos oss. Så etter du har gjennomført botulinum toksin kurs hos oss så kan du være sikker på at vi finner ansvarlig lege til deg som har gjennomført ansvarlig lege kurs hos oss. 


Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.