• Dec 26, 2023

Artikkel som beskriver kompetansen til en kosmetisk sykepleier.

  • Nov 28, 2023

Hvordan kan Sykepleiere ta videreutdanne seg til kosmetiske sykepleiere.

  • May 10, 2021

Amabilis Academy holder informasjonsmøte online nå i Mai og Juni 2021 for Sykepleiere som ønsker å studere hos oss eller bare er nysjerrige på estetisk medisin.