26 Dec
26Dec

En nyutdannet sykepleier får autorisasjon etter å ha fullført et treårig bachelorstudium og bestått alle eksamener. En titt på samordna opptak viser at inntakskravene for sykepleiestudier i større byer er høye, noe som gjør studiet til et av de mer utfordrende å komme inn på i Norge.


Den kompetansen en sykepleier har etter endt studium er verdifull og bred, med omfattende kunnskap innen helsefeltet. På sykehus og sykehjem er det ofte sykepleiere som håndterer administrasjon av medikamenter og setter injeksjoner.
Det er beklagelig at mange sykepleiere velger å videreutdanne seg innen hudpleie etter endt studium. Hudpleie er et felt hvor hudpleiere, med en ettårig utdannelse som også ufaglærte kan ta. 

Sykepleieres omfattende kunnskap og ferdigheter kan synes overkvalifiserte for arbeid som utføres av hudpleiere. I bildet over kan du se kompetansen en hudpleier har etter endt utdanning.


Sykepleieres særlige posisjon blir tydelig når det gjelder injeksjonsbehandlinger og oppfølging av komplikasjoner, samt respekt og tillit fra kunder. Mange kunder føler seg mest ivaretatt av sykepleiere for medisinske injeksjoner, noe som reflekteres i at klinikker hovedsakelig ansetter sykepleiere i Norge.
                                                     

Når det kommer til injeksjonsbehandlinger, oppfølging av komplikasjoner og respekt blant kunder, så er sykepleiere i en særposisjon.

De fleste kundene som ønsker å ta Medisinske injeksjoner, føler seg mes ivaretatt hos sykepleiere, og dette gjenspeiler også hvilken yrkesgrupper klinikkene velger, da det i hovedsaklig jobber sykepleiere på alle klinikker i Norge. 

Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.