30 Apr
30Apr

Ønsker du å videreutdanne deg innen estetisk medisin og bli kosmetisk sykepleier? Da er det viktig å tenke på hva du kan jobbe med i etterkant., og ikke minst hva du ønsker å jobbe med.


Man kan enten velge å starte på en større klinikk der det er behov for en kosmetisk dermatologisk sykepleier/Injeksjonssykepleier og du vil da jobbe med å tilby injeksjoner og ansiktsbehandlinger på klinikken. Du vil da oppleve at klinikken styrer markedsføringen og skaffer kunder til deg, og jobben din blir da å behandle kundene og sørge for at de kommer tilbake. Denne type stillinger er det vanlig med fastlønn hos de største klinikkene, mens du får provisjon på de mindre klinikkene. 


Et annet alternativ er å starte egen klinikk. Du må da skaffe eget lokale og sørge for oppussing eller rehabilitering vis dette trengs. Skriver du en lengre leiekontrakt så kan de som har næringslokalet dekke dette, men dette er risikabelt vis du er ny og har lite kunder. 


Ellers så trenger du behandlingsutstyr i form av behandlingsstol, hyller, kontorpult, behandlingsbenker etc. Det er vanskelig å kommer under kr 30 000,- i investeringskostnad for alt dette. I tillegg trenger du produkter, forbruksmateriell, reklamemateriell etc, og selv om du kjøper minimum av det du trenger må du regne med å bruke kr 15 - 20 000,-.


Markedsføring er likevel den viktigste biten og samme hvor mye penger du har pusset opp klinikken for, eller hvor mye flotte produkter du har skaffet deg så kommer det ingen vis ikke du forteller folk at du finnes. Oftest så starter man klinikk og forteller venner og kjente om at man nå har startet for seg selv, og man fyller opp timebøkene med familie, venner og venners venner, og 3 - 4 uker etterpå så er det stopp, og det kommer lite mennesker inn døra.


Du skal aldri basere noe inntekt på familie og venner, da de alltid vil komme til deg uansett, men du må faktisk ha god markedsføring for å fortelle folk som ikke kjenner deg at du finnes. Du må derfor lage en god nettside, være tilgjengelig på sosiale medier med flere innlegg ukentlig, men ikke minst finnes på nett når folk søker etter behandlinger. Du må derfor sette deg inn i hvordan du bruker markedsføring riktig og søkeoptimalisere nettsiden din. Dette vil gjør at du i løpet av bare måneder vil komme på første siden på Googles søk. For det er umulig å komme høyere opp i løpet av kortere tid, nettopp fordi google bruker tid på å verdsette deg. En god regel er at endringen du gjør på hjemmesiden din blir fordelaktig belønnet ca 3 måneder etterpå av google. 


Så disse 2-3 månedene er svært vanskelige for deg som har nyoppstartet klinikk, trenger sårt å få inn penger og føler du bare har hatt utgifter siste 4-8 ukene siden du startet klinikken din.

Det du da er nødt til er å betale google for en annonse på førstesiden, med en såkalt google ads. Dette er ikke like virkningsfullt som å ligge på topp ved organisk  (vanlig) søk men ca 20 - 30 % av brukerne trykker på disse annonsene, så det vil gi deg noe aktivitet. Men samtidig så koster det også 2000 - 5000 kr i mnd, alt avhengig av hvor mye du ønsker å bruker. Det er også viktig at du får hjelp til dette vis du ikke kan det, ellers kommer disse pengene til å forsvinne ved at folk i Finnmark ser annonsen din, mens lokalbefolkningen til klinikken din i Drammen ikke ser den.


Det er kanskje litt bekymringsfullt å lese alt dette, men det er dessverre den harde realiteten til mange kosmetiske sykepleiere som går med en drøm om egen klinikk i magen. 


Akademier som Amabilis Academy arrangere en markedsføringsdag på studiet der de går gjennom alt av dette så du er godt forberedt. Når du er ferdig utdannet og vil starte egen klinikk så skal hjemmesiden være klar, du skal ha fått hjelp til å søkeoptimalisere nettsiden din og har satt av penger til markedsføring. 


Du vil da stå svært godt rustet til å starte egen klinikk og oppleve at kundene finner deg fra første dag. 


Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.