30 May
30May


Så lenge sykepleiere har lov til å administrere legemiddel foreskrevet av lege i Norge så vil yrket kosmetiske sykepleiere alltid bestå, så det er ingen grunn til å tro at det skal forsvinne.

Men sannsynligvis kommer det endringer fremover som alle på tilpasse seg, og som nok gjør at de med best tilpasset videreutdanning og som jobber på en seriøs måte overlever mens en del mindre aktører forsvinner. 

Det har vært mye skriverier rundt dette, men sykepleiere har selvfølgelig fortsatt lov til å sette Botulinum toksin A, men alle kundene/pasientene må tilsees av Lege i forkant av behandlingen. Helsedirektoratet har ikke presisert om dette kun gjelder for første behandling, eller om kunden trenger konsultasjon av lege i forkant av hver behandling.  Det er flere som velger å ha en konsultasjon hvert eller annethvert år, men som sagt så gjøres dette på eget ansvar da det ikke foreligger noen føring på hvordan dette skal tolkes. 

Amabilis Academy som er Norges største utdanningsinstitusjon for Sykepleiere og Leger har laget et system der vi har lært opp leger som har studert hos oss til å være ansvarlige leger for lokale sykepleiere som får studier hos oss. Så etter du har gjennomført botulinum toksin kurs hos oss så kan du være sikker på at vi finner ansvarlig lege til deg og du trygt kan jobbe etter endt utdanning uten å bekymre deg for dette. 


Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.