10 May
10May

Mange sykepleiere ønsker å videreutdanne seg innen kosmetisk sykepleie og jobbe med Botulinumtoksin og andre kosmetiske  legemidler, men er engstelig om de klarer å skaffe seg en ansvarlig lege. Alle kosmetiske sykepleiere er nødt til å ha en ansvarlig lege tilgjengelig både for å få foreskrevet medikamenter, men også til å gjøre konsultasjoner av kunder og følge opp prosedyrer og evt bivirkninger/komplikasjoner som oppstår.

De fleste kjenner en lege eller har en lege på jobben som de gjerne spør, men de fleste leger som ikke har erfaring med estetisk medisin og injeksjoner takker som oftest nei til en sånn forespørsel, da de ikke ønsker å påta seg noe ansvar om noe de ikke har noe kunnskap om. Ved en evt tilsynssak på en sykepleier hos helsetilsynet eller fylkeslege vil også legens kompetanse vurderes da han var medisinsk ansvarlig for sykepleieren drift. Mangler legen nødvendig kompetanse så vil også legen straffes med advarsel eller tap av lisens.

Vi i Amabilis Academy er behjelpelig  med å skaffe deg en ansvarlig Lege. Vi har over flere år utdannet leger over hele landet innen injeksjoner og estetisk medisin. Mange av disse legene er nå svært erfarne og har allerede flere sykepleiere de er ansvarlige for i sine lokalområdet. Ta derfor kontakt med oss før du ønsker å videreutdanne deg så kan vi sette deg i kontakt med lege i forkant, så du slipper å bekymre deg for dette. Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.