28 Nov
28Nov

Sykepleierforbundet svarer angående offentlig godkjenning av benevnelsen "Kosmetisk Dermatologisk Sykepleier".


Vi har veldig stor pågang av sykepleiere som ønsker mer informasjon angående utdanning innen Kosmetisk Sykepleie. I forbindelse med denne prosessen så ønsker mange å vite hvordan de får tittelen "Kosmetisk Dermatologisk Sykepleier". Vi informerer da om at dette ikke er en offentlig godkjent tittel, og at denne kan brukes av alle autoriserte sykepleiere.


Vi hadde tidligere et innlegg angående bruk av ulike benevnelser innen estetisk medisin: https://www.kosmetiskesykepleiere.no/nyheter/kan-alle-sykepleiere-kalle-seg-kosmetisk-sykepleier


Etter dette har vi fått flere mail og meldinger fra videreutdannende kosmetiske dermatologiske sykepleiere som mener vi tar feil, og at de har gjennomført en høyskole/Universitetsutdanning og fått tittelen Kosmetisk Dermatologisk Sykepleie og at denne er beskyttet og at kun studenter som gjennomfører utdannelse på Senzie akademiet kan bruke denne tittelen.

Dette er tydelig feil, og tittelen "Kosmetisk Dermatologisk Sykepleier" er en tittel som er laget av et privat selskap som har samarbeid med Universitetet i Sør-Norge, og er ikke en offentlig utdanning. Denne utdanningen har skolepenger som privateskoler flest, og hadde utdanningen vært offentlig hadde utdanningen vært gratis som all annen høyskole/universitetsutdanning i Norge. 


For å legge denne diskusjonen død legger vi også ved uttalelsene til Sykepleierforbundet angående bruk av benevnelsen "Kosmetisk Dermatologisk Sykepleier. Dette brevet/mailen ble mottatt 03.Sep 2019.Vi håper dette er med å klargjør situasjonen for alle sykepleiere som har gjennomført videreutdanning og som planlegger og gjennomføre videreutdanning. Seniorrådgiver Lise Færvaag i Norsk sykepleierforbund informerer også om at alle som har spørsmål angående dette gjerne kan ta kontakt med hun på mail eller telefon. 


Kommentarer
* E-posten vil ikke bli publisert på hjemmesiden.